THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Thứ sáu - 28/06/2024 03:31
THÔNG BÁO
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG
*
Số: 12/GM-GCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 28 tháng 06 năm 2024
GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
 
Kính gửi: Quý cổ đông  
Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 với thông tin tổ chức như sau:
1.       Thời gian họp:           8h00  ngày 29 tháng 07 năm 2024
2.       Địa điểm tổ chức: Hôi trường Văn phòng công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương. – Km 4, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
3.       Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:
 • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 • Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình HĐSXKD năm 2023 và kế hoạch HĐSXKD năm 2024;
 • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 • Báo cáo chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS;
 • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 • Thông qua Tờ trình cho phép HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 • Các nội dung liên quan khác theo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.
4.       Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:
(1) CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy uỷ quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp);
Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:
Phòng Nhân sự  Hành chính Kế hoạch công ty
Điện thoại: 02203896259 - Email: ctgionghd@gmail.com
Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty (www.haiduongseed.vn) từ ngày 28/06/2024
Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.
Trân trọng,

Tài liệu đính kèm:                                 
 • Chương trình họp;
 • Mẫu Giấy ủy quyền;
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã Ký)


 
- TẢI THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI ĐÂY
- TẢI TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024 TẠI ĐÂY

Tác giả: DUY-THUY

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hình ảnh
 • Một số hình ảnh hoạt động của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hải Dương
 • Một số hình ảnh hoạt động của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hải Dương
 • Một số hình ảnh hoạt động của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hải Dương
 • Một số hình ảnh hoạt động của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hải Dương
 • Một số hình ảnh hoạt động của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hải Dương
 • Một số hình ảnh hoạt động của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hải Dương
 • Một số hình ảnh hoạt động của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hải Dương
 • Một số hình ảnh hoạt động của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hải Dương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây