Thông báo bán đấu giá cổ phần ra công chúng công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương

Thông báo bán đấu giá cổ phần ra công chúng công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương
THÔNG BÁO
BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG
CÔNG TY TNHH MTV GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG
 
1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG
Trụ sở: Km số 4, đường Nguyễn Lương Bằng, P.Việt Hòa, thành phố Hải Dương
Điện thoại: 0320.3.893318/19                            Fax: 0320.3.893317
2. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và mua bán các loại giống cây trồng, giống thuỷ sản, phân bón, lương thực; Sản xuất và mua bán các giống lúa thuần, lúa lai, cây rau màu, cây vụ đông; Sản xuất và mua bán các loại giống cây ăn quả, cây dược liệu, cây công viên , cây cảnh, hoa, cây công nghiệp, cây lâm nghiệp, cây chè; Sản xuất và mua bán các loại giống thuỷ sản (Cá, tôm, cua, ốc, ếch, ba ba)…
3. Vốn điều lệ dự kiến:                                                   51.629.240.000 đồng, trong đó:
 Cổ phần Nhà nước năm giữ: 2.529.832 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ.
 Cổ phần bán ưu đãi cho Cán bộ công nhân viên: 345.300 cổ phần, chiếm 6,6% vốn điều lệ.
 Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 313.800 cổ phần, chiếm 6,0% vốn điều lệ.
 Cổ phần bán đấu giá công khai ra bên ngoài: 1.973.992 cổ phần, chiếm 38,4% vốn điều lệ
4. Loại cổ phần:                                                              Cổ phần phổ thông
5. Mệnh giá:                                                                     10.000 đồng/cổ phần
6. Số lượng cổ phần bán đấu giá:                                      1.973.992 cổ phần
7. Giá khởi điểm:                                                             10.100 đồng/cổ phần
8. Tổ chức bán đấu giá:                                                 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
9. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
10. Thời gian và địa điểm phát đơn và cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và nộp tiền cọc:
- Thời gian:                                                              Từ ngày 02/11/2015 đến 15h30 ngày 20/11/2015
- Danh sách và địa điểm của các đại lý vui lòng xem tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
11. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký, chậm nhất vào 16h00 ngày 25/11/2015
12.Thời gian tổ chức đấu giá:                                       8h30 ngày 27/11/2015
13.Địa điểm tổ chức đấu giá:                                        Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Số 02 Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
14. Thời gian nộp tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền cọc:
- Thời hạn nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 30/11/2015 đến ngày 07/12/2015
- Thời hạn hoàn trả tiền cọc:                               Từ ngày 01/12/2015 đến ngày 04/12/2015
 (Nhà đầu tư tham dự đấu giá có thể nhận Bản Công bố thông tin và Quy chế đấu giá trên website: www.hnx.vn, www.mekongsecurities.com.vn và tại các Đại lý đấu giá theo Quy chế đấu giá do HNX ban hành).
Xem thông tin chi tiết tại file đính kèm: đính kèm tệp tin