Logo Công ty CP Giống cây trồng Hải Dương

Logo Công ty CP Giống cây trồng Hải Dương
Logo mới Công ty CP Giống cây trồng Hải Dương 
    

Tác giả bài viết: KS. Trịnh Huy Đang, Tổng giám đốc Công ty CP Giống cây trồng Hải Dương

Nguồn tin: Công ty CP Giống cây trồng Hải Dương