Giống lúa SHPT3 năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu, làm nguyên liệu cho chế biến bún, bánh đa hiệu quả

Giống lúa SHPT3 năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu, làm nguyên liệu cho chế biến bún, bánh đa hiệu quả
SHPT3 năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt, thích ứng biến đổi khí hậu, làm nguyên liệu phục vụ chế biến tại các làng nghề truyền thống trên cả nước
Giống lúa chịu ngập SHPT3 là giống lúa thuần ngắn ngày, cấy 2 vụ/năm; được chọn tạo bằng công nghệ sinh học phân tử tác giả: PGS.TS Lê Hùng Lĩnh, GS.TS Lê Huy Hàm, và Cs…, Viện Di truyền nông nghiệp từ tổ hợp lai giữa giống Khang Dân 18 lai với giống PSBRc68 mang gen chịu ngập Sub1 được nhập nội từ IRRI. Thời gian sinh trưởng 132-136 ngày (vụ Xuân), 105-107 ngày (vụ Mùa); chất lượng gạo khá, năng suất cao đạt 70-75 tạ/ha, thích ứng rộng, ít nhiễm sâu bệnh, rất cứng cây, chống đổ tốt, chịu chua, ngập úng, gạo có hàm lượng Amyloza 29%, phù hợp cho chế biến bún, bánh đa, phục vụ các làng nghề truyền thống địa bàn trong và ngoài tỉnh Hải Dương. Giống lúa SHPT3 đã được Công ty CP Giống cây trồng Hải Dương tiếp thu công nghệ và bản quyền.