Câu đối năm Bính Thân 2016

Câu đối: Ất mùi dang chân nâng tầm vóc Bính thân nheo trán bật anh hào
Câu đối:     Ất mùi dang chân nâng tầm vóc 
           Bính thân nheo trán bật anh hào

Tác giả bài viết: KS. Trịnh Huy Đang, Tổng giám đốc Công ty CP Giống cây trồng Hải Dương

Nguồn tin: Công ty CP Giống cây trồng Hải Dương