Giống lúa SHPT3 trình diễn tại xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vụ mùa 2018

Giống lúa SHPT3 trình diễn tại xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vụ mùa 2018
Giống lúa mới SHPT3
1. Nguồn gốc: Do Viện Di truyền Nông nghiệp chọn tạo từ tổ hợp lai giữa giống Khang Dân 18 lai với giống PSBRc68 mang gen chịu ngập Sub1 được nhập nội từ IRRI khả năng chịu ngập úng tốt từ 10-15 ngày .
2. Đặc điểm chính: SHPT3 cảm ôn, ngắn ngày cấy 2 vụ/năm. Thời gian sinh trưởng vụ xuân 125 - 130 ngày, vụ mùa 105 - 107 ngày. Chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt là chịu chua, chịu ngập úng do có mang gel Sub-1. Khối lượng 1.000 hạt: 21-22 gam; năng suất trung bình đạt 65 - 70 tạ/ha, thâm canh có thể đạt 80 - 90 tạ/ha, cao hơn giống lúa đối chứng Khang dân 18 từ 15 - 20%, tương tự như giống KD18, SHPT3 chất lượng gạo khá, ngon hơn gạo khang dân 18, rất phù hợp cho chế biến bún, bánh đa phục vụ các ngành nghề truyền thống.

Nguồn tin: Công ty CP Giống cây trồng Hải Dương