Xây dựng Mô hình liên kết bao tiêu sản phẩm từ giống lúa SHPT3

Cách đồng mẫu lớn giống lúa SHPT3 tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cách đồng mẫu lớn giống lúa SHPT3 tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Giống SHPT3 là giống lúa thuần do PGS.TS Lê Hùng Lĩnh và Cs - Viện di truyền Nông nghiệp, nghiên cứu và chọn tạo từ tổ hợp lai Khang dân 18 x PSBRc 68 mang gen chịu ngập Sub-01, ngắn ngày, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt, chịu ngập úng, chua, thích ứng rộng, gạo dùng trong chế biến hàng hóa
Giống lúa SHPT3 là giống cảm ôn, cấy 2 vụ/năm. Thời gian sinh trưởng vụ xuân muộn 130-137 ngày, vụ mùa 105-107 ngày. Sinh trưởng phát triển khỏe, cứng cây, chống chịu sâu bệnh tốt, chịu chua, trũng, thích ứng với biến đổi khí hậu. Năng suất trung bình đạt 65-70 tạ/ha, thâm canh có thể đạt 80-100 tạ/ha. Gạo phù hợp dùng trong tiêu dùng chế biến được thị trường chấp nhận

Tác giả bài viết: Nguyễn Hữu Hỷ

Nguồn tin: Công ty CP Giống cây trồng Hải Dương